Ziyâd Ibnu Sa'd Ibni Dumeyre es-SülemI an ebihi an ceddihI (radiyallâhu anh) -ki bunlar (Sa'd ve Dumeyre) Resülullah (Aleyhisslâtu vesselâm) ile birlikte Huneyn'e katilmislardi- anlatiyor: "Muhallem Ibnu Cessâme el-Leysi, Müslüman olduktan sonra Esca' kabilesinden birisini öldürmüstü. Bu, Hz. Peygamber (aleyhissal
Diyetler(1896) // DIYETLERLE ILGILI HÜKÜMLER