Ibnu Abbas radiyallahu anhüma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sana günah olarak, husümeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, giybete kapi açar)."Tirmizi, Birr 58, (1995).
Dilin Afetleri(5886) //