fjrigjwwe9r1kuran:mesaj
Mûsâ, "Ya senin derdin neydi ey Sâmirî?" dedi.

Tâ hâ Sûresi 95. Ayet