O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Rahmân Sûresi 59. Ayet