"İsrailoğullarını bizimle beraber gönder."
Şu'arâ Sûresi 17. Ayet